Menu +31 (0) 13 - 516 70 50
https://www.becxtrading.nl/nl/over-becx/het-moet-beter
Becx Verhuur
Bel voor informatie:
+31 (0) 13 516 70 50
 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Spaans
 • Frans
 
Menselijker en makkelijker... het kan wel...

Het moet beter...

 

We horen het vaak, het moet menselijker en makkelijker.

Het kan wel!!

Wij werken in een platte organisatie, waarin we durven geloven in het goede van de mens en waar we veel de verantwoordelijkheid leggen op de schouders van de individuele medewerker. Zonder kinderlijke controles en checklisten vinden wij dat onze goed opgeleide werknemers vooral hun eigen manager moeten zijn en dat werkt. Door samen met hen continu te blijven innoveren en evalueren behalen we het maximale resultaat.

En zo doen we dat...

Creëren van goede arbeidsomstandigheden

Met de ARBO-regelgeving als vertrekpunt maken wij in samenspraak met onze ervaringsdeskundige medewerkers van iedere werkplaats een arbeidsvriendelijke, goed geoliede machine waarin we een stap extra doen op het gebied van:

 • Veiligheid
 • Hef- en liftfaciliteiten
 • Luchtbehandeling
 • Gereedschappen
 • Klimaatbeheersing

Dat deze innoverende aanpak werkt, blijkt uit ons jaarlijks terugkerende extreem lage ziekteverzuim. Een stapje extra doen blijkt dus nog gezond te zijn ook.

Proberen elke dag bij te leren

Fouten maakt iedereen! Bij ons is dat helaas niet anders, al moeten we dat tot het minimum beperken.  Het ‘fine tunen’ van onze werkzaamheden is binnen ons bedrijf een continuproces. Dit doen we enerzijds met scholing en trainingen buiten ons bedrijf, maar belangrijker nog is de kennisoverdracht binnen ons bedrijf.  Vakmensen leren de jongere generaties de kneepjes van het vak.  Mocht er dan toch eens iets mis gaan, dan balen onze mensen daar enorm van: een teken van de enorme betrokkenheid.

Dit alles maakt onze mensen oprecht tot vaklui, waardoor ze betrokken zijn bij ons bedrijf en wij samen het maximale resultaat behalen.

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen:

 • Dat begint met de goede basis:. Wij zien met zijn allen het nut en de noodzaak van maatschappelijk verantwoord ondernemen door dit te combineren met een familiaire werksfeer en ouderwetse vaklui. Daarnaast hebben wij de mogelijkheden om voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking een stabiele werkomgeving te creëren .
 • Beperken van reststromen:  Onze werkplaatsen voldoen vanzelfsprekend aan de eisen van de modernste milieuwetgeving. Wij richten er ons als Becx op om zo min mogelijk reststromen te genereren. Het overblijvende afval wordt zo goed mogelijk gescheiden en uitsluitend door gecertificeerde bedrijven afgevoerd.
 • Verminderen van CO2  uitstoot: Waar mogelijk maken we gebruik van elektrische voertuigen. We koelen onze werkplekken niet met airconditioning, maar door het rondpompen van koud water. Om onze lege transportkilometers tot het minimum te beperken, hebben we een “one of a kind” voertuig ontwikkeld waarmee we zowel opleggers als vrachtauto’s kunnen verplaatsen.
 • Stroom verbruik: Door het slim toepassen van domoticasystemen, LED verlichting, tijdschakelaars en moderne machines hebben we de afgelopen jaren een flinke reductie van ons stroomverbruik kunnen realiseren.
 • Waar mogelijk hergebruiken:  Door het toepassen van luchtbehandelinginstallaties met recirculatie en goede isolatie van onze ruimtes halen we maximaal rendement uit elke m³ aardgas. Wij bekijken per geval de mogelijkheid van hergebruik. Bijvoorbeeld zijn de stenen van onze oude bedrijfsgebouw de basis geworden voor ons huidige buitenterrein. Zo kunnen we door een creatieve kijk vaak met relatief kleine aanpassingen aan producten deze weer laten voldoen aan de eisen van vandaag.
 • Levensduur van producten:  Wat vaak vergeten wordt, is dat door het uitvoeren van goed onderhoud in combinatie met een mentaliteit van repareren en niet klakkeloos vervangen de levenscyclus van producten aanzienlijk kan worden verlengd. Wij zijn van mening dat het niet maken van een ‘footprint’ nog beter is dan het uitwissen ervan.
 • Automatiseren: Door processen op maat te automatiseren zijn we er in geslaagd met weinig inspanningen de juiste mensen toegang te geven tot de juiste informatie. Hierdoor is alle informatie “up to date”. Door veel digitaal te communiceren en ook de facturen per mail te verzenden zijn we goed op weg naar een “papierloos" kantoor!